Har du Spørgsmål?
Ring til os på

Vi tilbyder et privat pantebrevslån i alle former for ejendomme

Vi yder løbende lån til alle former for ejendomme. Nedenfor har vi for type ejendom angivet hvordan vores del af kreditmarkedet fungerer lige i øjeblikket.

Parcelhuse – Lån i Hus

Vi er en del af et meget velfungerende marked for lån med sikkerhed i parcelhuse. Det gælder både, hvis du ønsker at købe en ejendom, og hvis du allerede har et hus, hvor du ønsker et tillægslån. De fleste af vores kunder optager lån i en ejendom, hvor de selv skal bo eller allerede bebor. Men især i områder med ganske billige huse finansierer vi også kunder som ønsker at købe et eller flere huse til udlejning.

Ejerlejligheder

Hvis du vil købe eller belåne en ejerlejlighed er der altid långivere, som er interesseret i at vurdere din henvendelse. Næsten alle lånesager i dette segment handler om kundernes egen bopæl, men vi løser også opgaver, hvor ejere af ejerlejligheder til udlejning, optager lån. Det kan være til renovering eller frigørelse af midler til andre investeringer.

Lån i Sommerhus – Fritidshuse

Hvad enten du ejer eller ønsker at købe et fritidshus vil vi formentlig kunne skaffe dig et godt lån. Mens der på realkreditområdet er lovgivning om en lav belåning (60 %) på fritidshuse er der ingen tilsvarende restriktioner på vores marked. Vi yder løbende lån med sikkerhed i fritidshuse. Men samtidig oplever vi, at långiverne her er lidt mere forsigtige end hvis der var tale om ejendomme til helårsbeboelse.

Lån i Landejendomme

På vores kreditmarked er der stor forskel på ejendommene, der ligger i landområder. I landbrug med produktion må vi erkende, at vores muligheder for etablering af lån er begrænsede. Vi har gennem årene formidlet lån i disse ejendomme, men på det seneste er det blevet vanskeligt. Holdningen synes at være, at kundens egen bank må have bedre muligheder for at vurdere lånesagen og tilbyde finansiering. I andre ejendomme på landet har vi langt bedre muligheder for at tilbyde lån til køb og renovering.

Kolonihavehuse

I mange kolonihaver kan husene sammenlignes med traditionelle sommerhuse. Vi opfatter kolonihavehus som en god sikkerhed, dog skal man være opmærksom på, at der er forskel på de foreninger, der er medlemmer af kolonihaveforbundet og øvrige foreninger. Vi har stor erfaring med långivning med sikkerhed i kolonihavehuse, uanset om ejendommen ligger på lejet grund eller en andelsgrund. Lånesagerne fordeler sig ligeligt mellem kunder, som køber og kunder som optager nye lån i et kolonihavehus, de allerede ejer.

Flerfamilieejendomme

Især blandt kunder, som aktivt beskæftiger sig med udvikling, udlejning og slutteligt salg af større ejedomme gennemfører vi større lånesager i forbindelse med køb og/eller istandsættelse. Når der er tale om køb med henblik på istandsættelse er det en stor fordel, hvis vi kan mødes på ejendommen. Det personlige møde med en rundvisning på ejendommen giver os langt bedre mulighed for at forstå dine planer og ønsker til finansieringen. Og mere end 20 års erfaring med den type lånesager giver os et vist grundlag for at rådgive dig. Selv om vi er kontorfolk og ikke håndværkere.